DOI: /10.5513/JCEA01/21.2.2460

Original scientific paper

Morfološke značajke i kondicija potočne pastrve Salmo trutta Žumberačkih i Samoborskih potoka

2020, 21 (2)   p. 231-245

Marina Piria, Ivan Špelić, Andrea Rezić, Nikica Šprem

Abstract

Populacije potočne pastrve i njihova morfološka različitost u potocima Samoborsko-žumberačkog gorja još nije istraživana. Stoga je cilj ovog rada bio utvrditi kondiciju, dužinsko masene odnose, morfometrijske i merističke značajke između pet populacija potočne pastrve. Analizirano je ukupno 70 primjeraka potočne pastrve. Najniži Fultonov kondicijski faktor zabilježen je na potoku Kupčina (K = 0,94), a najviši na potoku Slapnica (K = 1,06). Negativan alometrijski rast jedinki zabilježen je jedino na potoku Gradna. Utvrđene su značajne statističke razlike za duljinu glave, širinu i visinu usta, visinu leđne i prsne peraje, broju mekih žbica u leđnoj peraji i broju piloričkih nastavaka između lokacija. Najveća sličnost jedinki potočne pastrve na temelju morfometrijskih i merističkih značajki uočena je između populacija potoka Slapnice i Rudarske Gradne. Identificirana statistički značajna morfometrijska svojstava ukazuju na genetsku varijabilnost između analiziranih uzoraka i mogućnost da je vršeno poribljavanje s linijama pastrva iz uzgoja, osobito na potocima Slapnica i Rudarska Gradna. Daljnja istraživanja trebaju biti usmjerena na molekularne analize kako bi se utvrdila prisutnost Atlantskih linija potočne pastrve (unesenih za potrebe uzgoja) i njihove potencijalne introgresije gena u domaću Dunavsku pastrvu, kako bi se predložile odgovarajuće mjere zaštite.

Keywords

morfometrija, meristika, Salmonidi, LWR, factor kondicije, Hrvatska

 Download

  • Sign in

    If you are an existing user, please sign in. New users may register.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Got it