UKLANJANJE RADIKALA, ANTIMIKROBNA AKTIVNOST I SADRŽAJ FENOLNIH MATERIJA CASTANEA SATIVA EKSTRAKATA

2009, 10 (2)   p. 175-181

J Živković, I Mujić, Z Zeković, S Vidović, A Mujić, S Jokić

Abstract

Ispitivano je uklanjanje radikala i antimikrobna aktivnost ekstrakata, tri kultivara Castanea Sativa Mill. Lišće i rese su ekstrahirane pod istim uvjetima 50%-tnim etanolom kao ekstragensom, a zatim su dobiveni suhi ekstrakti ispitivanih uzoraka. Nakon izvršene kisele hidrolize uzoraka ukupne fenolne tvari su ordređene HPLC-om. Radi određivanja efekta ekstrakata na stvaranje i transformiranje hidroksil (OH) radikala i (DPPH) radikala, ekstrakti su rastvoreni u destiliranoj vodi i dodani u Fenton-ov model sistem, do fi nalne koncentracije od 0,2 mg/ml. Visoka vrijednost antioksidativne aktivnosti (AA) u odnosu na hidroksil radikale određena je za resu Lovranskog kestena (59,09%). Najveća antiradikalna aktivnost u odnosu na DPPH radikale je utvrđena kod ekstrakta rese domaćeg pitomog kestena (37,50). Antimikrobni test je pokazao da etanolni ekstrakti rese i lista inhibiraju rast Gram pozitivnih bakterija.

Keywords

antioksidativna aktivnost, antimikrobna aktivnost, castanea sativa, hplc, epr spektrometrija

 Download      Find similar articles

Share article

email    facebook    twitter

  • Sign in

    If you are an existing user, please sign in. New users may register.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Got it